Kurserna

OpiT!-programmet för lärande i teknologifostran pågår ett läsår och består av tre kurser, 5 sp var. Du kan slutföra programmet i sin helhet eller bara välja sådana kurser som intresserar dig. Vi rekommenderar att du avlägger kurserna i ordningsföljd. Du kan slutföra programmet i sin helhet eller välja enskilda kurser enligt intresse.

Kursanmälan sker genom Öppna Universitetet och en kurs kostar 75 euro. Programmet är gratis för examensstuderande vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet och anmälan till kurserna sker via Sisu.

Mångvetenskaplig teknologifostran, 5 sp

Kursen består av en nätkurs som utförs självständigt och kompletterande kontaktundervisning. På nätkursen fördjupar vi oss i grunderna för mångvetenskaplig teknologifostran samt bekantar oss med dess innovativa förverkligande på olika utbildningsstadier. Dessutom bekantar vi oss med kreativ problemlösning och utvecklande av tekniskt kunnande.

Tidtabell för hösten 2022:

 • 15.9. 14.15-15.45 (distansundervisning)
 • 27,9. 14.15-15.45 (distansundervisning)
 • 5.10. 13.15-16.45       (närundervisning)
 • 14.10. 14.15-15.45 (distansundervisning)

Kontaktundervisningen anordnas vid Aalto-universitetets Design Factory i Esbo (Betongmansgränden 5 C, 02150 Esbo).

Teamundervisning i teknologifostran, 5 sp

På kursen provar vi på en ny kreativ och social teknisk innovationsprocess samt bekantar oss med teamundervisning ur undervisarens perspektiv.  Kursen genomförs under november och december och omfattar 5-6 distans- eller närundervisningstillfällen (sammanlagt 12 timmar) samt cirka 120 timmar av grupparbete och självständigt arbete.

Tidtabell för hösten 2022:

 • 1.11. 14:15 – 15:45 (distansundervisning)
 • 9.11. 14:15 – 15:45 (distansundervisning)
 • 17.11. 13.15 – 16.45 (närundervisning)
 • 25.11. 14:15 – 15:45 (distansundervisning)
 • 13.12. 14:15 – 15:45 (distansundervisning)

Kontaktundervisningen anordnas vid Aalto-universitetets Design Factory i Esbo (Betongmansgränden 5 C, 02150 Esbo).

Anmälan till kursen börjar i oktober.

Teknologifostran i fenomenbaserat lärande, 5 sp

På kursen fördjupar vi oss i fenomenbaserad undervisning inom teknologifostran och dess utformning, förverkligande och bedömning. Därtill får du planera och utföra ett undervisningstillfälle i fenomenbaserad teknologifostran vid din egen institution tillsammans med övriga kursdeltagare.
 

Kursen genomförs under vårterminen och innehåller fem distansundervisningstillfällen (12 timmar sammanlagt) samt cirka 120 timmar självständigt arbete och grupparbete. Undervisningsspråket på kursen är finska.

Tidtabell för våren 2023:

 • 17.1. 14.15-16.30 (distansundervisning)
 • 1.2. 14.15-16.30   (distansundervisning)
 • 16.2. 14.15-15.45 (distansundervisning)
 • 14.3. 14.15-15.45 (distansundervisning)
 • 30.3. 14.15-15.45 (distansundervisning)

Anmälan till kursen börjar i december.

Partners

Scroll to Top