Kurserna

OpiT!-programmet består av fem kurser, som utförs självständigt på nätet eller genom när- och distansundervisningstillfällen. Du kan slutföra programmet i sin helhet eller välja enskilda kurser enligt intresse.

Kursanmälan sker genom Öppna Universitetet och en kurs kostar 75 euro. Programmet är gratis för examensstuderande vid Helsingfors universitet och anmälan till kurserna sker via Sisu.

Mångvetenskaplig teknologifostran, 5 sp

På nätkursen fördjupar vi oss i grunderna för mångvetenskaplig teknologifostran samt bekantar oss med dess innovativa förverkligande på olika utbildningsstadier. Dessutom bekantar vi oss med kreativ problemlösning och utvecklande av tekniskt kunnande.

Kursen kan genomföras antingen på finska eller svenska och den är öppen från början av september till slutet av april.

Artificiell intelligens i lärande och undervisning, 5 sp

På kursen får du bekanta dig med grunderna och mekanismer inom artificiell intelligens och maskininlärning samt deras tillämpning inom undervisning och lärande. Dessutom får du en översikt över datadriven design och användningen av artificiell intelligens som ett verktyg för kreativitet. Du får också tillsammans i grupp planera en liten undervisningshelhet för maskininlärning genom att använda befintliga lärandemiljöer och verktyg.

Kursen har två delar: 1) Elements of AI-mooc, som kan genomföras på egen hand innan undervisningstillfällena startar, och 2) 10 timmars distans- och närundervisning i oktober-december. Kursen genomförs för första gången hösten 2024.

Programmerbar teknologi, 5 sp

På kursen bekantar du dig med programmerbar teknologi som används inom undervisningen samt dess pedagogiska tillämpningar. Vi undersöker programmeringsbaserat tänkande, dess utveckling och bedömning genom att pröva på olika programmerbara teknologier riktade till olika åldrar. Vid sidan av praktiskt arbete får du även bekanta dig med den senaste forskningen inom ämnet.

Kursen innehåller ett närundervisningstillfälle och ett distansundervisningstillfälle och genomförs annars som en webbkurs. Nästa gång kursen hålls är vintern 2024-2025. Du kan genomföra kursen antingen på svenska eller finska.

Hållbarhetsfenomen inom teknologifostran, 5 sp

På kursen får du bekanta dig med fenomenbaserat lärande samt främjande av hållbara levnadssätt inom teknologifostran. Därtill planeras och genomförs ett undervisningstillfälle relaterat till hållbarhetsfenomen. På kursen undersöks även bedömningen av fenomenbaserade inlärningsprocesser.
 

Kursen genomförs under januari-april och innehåller sex när- eller distansundervisningstillfällen (12 timmar sammanlagt) samt cirka 120 timmar självständigt arbete och grupparbete.

Kursen hålls nästa gång på vårterminen 2025.

Teamundervisning i teknologifostran, 5 sp

På kursen provar vi på en ny kreativ och social teknisk innovationsprocess samt bekantar oss med teamundervisning ur undervisarens perspektiv.  Kursen genomförs under oktober – december och omfattar 5-6 distans- eller närundervisningstillfällen (sammanlagt 12 timmar) samt cirka 120 timmar av grupparbete och självständigt arbete.

Partners