Vad är OpiT?

OpiT! är ett utbildningsprogram inom livslångt lärande i teknologifostran som ger dig grunderna i hur man förverkligar tvärsektoriell teknologifostran på alla utbildningsnivåer.

Tvärsektoriell teknologifostran kombinerar praxis från matematisk-naturvetenskapliga ämnen, konst, design och hantverk samt samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen för att gynna arbete med komplexa och utmanande problem. Det väsentliga är mångvetenskap, innovativ problemlösning och hands-on lärande.

OpiT!-programmet riktar sig till förskole-, grundskole- och gymnasielärare samt lärarstudenter och teknologistuderande. Målsättningen är att förbättra deltagarnas förmåga att motivera barn och ungdomar till att utforska teknikens potential på ett brett och varierande sätt. Dessutom strävar programmet att förbättra deltagarnas utvecklingsfärdigheter gällande undervisningsmetoder i teknologifostran vid sin läroanstalt.

Programmet har utvecklats i samarbete mellan Aalto-universitetet och Helsingfors universitet och bygger på den senaste finländska och internationella forskningen. Ytterligare deltar många andra viktiga aktörer som är involverade i teknologifostran i Finland i utvecklingen av programmet. Våra partners hittar du här.

OpiT!-programmet för lärande i teknologifostran

OpiT!-programmet för lärande i teknologifostran pågår ett läsår och består av tre kurser. Programmet omfattar totalt 15 studiepoäng:

  1. Mångvetenskaplig teknologifostran, 5 sp
  2. Teamundervisning i teknologifostran, 5 sp
  3. Teknologifostran i fenomenbaserat lärande, 5 sp

Du kan slutföra programmet i sin helhet eller välja enskilda kurser enligt intresse.

Innehållet i programmet är uppbyggt kring fyra teman

Partners

Rulla till toppen