Teknologifostran utveclar framtida färdigheter

Eftersom vårt samhälle blir teknologiskt i allt snabbare takt behövs teknologiskt kunnande inom allt fler områden. OpiT! uppstod ur behovet av att öka tvärvetenskaplig teknologifostran på alla utbildningsnivåer. Programmet erbjuder fortbildning för lärare och ett praktiskt valfrit för examensstuderande.

Teknologi används i alla aspekter av livet, från konts till konstruktion. Tvärsektoriell teknologifostran kombinerar praxis från matematisk-naturvetenskapliga ämnen, konst, design och hantverk samt samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen.

Teknologifostran fokuserar på att arbeta med komplexa och utmanande problem. Problemlösning använder sig ac att upfinna, innovativ och kritiskt tänkande och hands-on lärande.

OpiT!-programmet riktar sig till förskole-, grundskole- och gymnasielärare samt lärarstudenter och teknologistuderande – oavsett om man söker fortbildning för lärare eller ett valfritt ämne.

Målsättningen är att förbättra deltagarnas förmåga att motivera barn, ungdomar och vuxna till att utforska teknikens potential på ett brett och varierande sätt. I kurserna samarbetar lärare och elever och alla får sätt att utveckla teknologifostransmetoder i sitt eget arbete nu och i framtiden.

Programmet har utvecklats i samarbete mellan Aalto-universitetet och Helsingfors universitet och bygger på den senaste finländska och internationella forskningen. Ytterligare deltar många andra viktiga aktörer som är involverade i teknologifostran i Finland i utvecklingen av programmet. Våra partners hittar du här.

Innehållet i OpiT!-programmet är uppbyggt kring fyra teman

Partners