Vad är OpiT! ?

OpiT! är ett utbildningsprogram inom livslångt lärande i teknologifostran som ger dig grunderna i hur man implementerar mångsidig teknologifostran på alla utbildningsnivåer.

Mångsidig teknologifostran kombinerar praxis från matematisk-naturvetenskapliga ämnen, konst, design och hantverk samt samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen för att gynna arbete med komplexa och utmanande problem. Det väsentliga är mångvetenskap, innovativ problemlösning och hands-on lärande.

OpiT!-programmet riktar sig till förskole-, grundskole- och gymnasielärare samt lärarstudenter och studenter inom teknikområdet. Målsättningen är att förbättra deltagarnas förmåga att motivera barn och ungdomar till utforskning av teknologins potential på ett brett och varierande sätt. I övrigt är målet att förbättra deltagarnas utvecklingsfärdigheter gällande undervisningsmetoder i teknologifostran vid sin läroanstalt.

Programmet har utvecklats i samarbete mellan Aalto-universitetet och Helsingfors universitet och bygger på den senaste finländska och internationella forskningen. Ytterligare deltar många andra viktiga aktörer som är involverade i teknologifostran i Finland i utvecklingen av programmet. Våra partners hittar du här.

OpiT!-programmet för lärande i teknologifostran

OpiT!-programmet för lärande i teknologifostran pågår ett läsår och består av tre kurser. Programmet omfattar totalt 15 studiepoäng:

  1. Mångvetenskaplig teknologifostran, 5 sp
  2. Teamundervisning i teknologifostran, 5 sp
  3. Teknologifostran i fenomenbaserat lärande, 5 sp

Du kan slutföra programmet i sin helhet eller bara välja sådana kurser som intresserar dig.

Innehållet i programmet är uppbyggt kring fyra teman

Partners

Scroll to Top