OpiT!-teknologiakasvatusohjelma kestää yhden lukuvuoden ja muodostuu verkkokurssista sekä kahdesta lähi- ja etäopetusta yhdistävästä kurssista. Ohjelman voi suorittaa kokonaan tai valita itseä kiinnostavat kurssit. Suosittelemme kurssien suorittamista järjestyksessä.

Monialainen teknologiakasvatus, 5 op

Verkkokurssilla perehdyt monialaisen teknologiakasvatuksen perusteisiin sekä tutustut sen innovatiivisiin toteutuksiin eri koulutusasteilla. Lisäksi tutustut uutta luovaan ongelmanratkaisuun sekä teknologisen osaamisen kehittämiseen. Kurssin voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Tiimiopettajuus teknologiakasvatuksessa, 5 op

Kurssilla kokeillaan uutta luovaa, yhteisöllistä ja teknologista keksintöprosessia sekä tarkastellaan tiimiopettajuuden näkökulmia sen ohjaamisessa.
Kurssi toteutetaan marras-joulukuussa ja siihen kuuluu 5-6 etä- tai lähiopetuskertaa (yhteensä 12 tuntia). Lisäksi kurssiin kuuluu itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä noin 120 tuntia. Kurssin hinta on 75 €.

Teknologiakasvatus ilmiölähtöisessä opetuksessa, 5 op

Kurssilla perehdyt ilmiölähtöiseen teknologiakasvatukseen sekä sen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi suunnittelet ja toteutat pienen ilmiölähtöisen teknologiakasvatuskokeilun omassa oppilaitoksessasi, yhdessä omien kollegoidesi kanssa.

Kurssi toteutetaan kevätlukukaudella ja se sisältää viisi etäopetuskertaa (yhteensä 12 tuntia). Lisäksi opintojaksoon kuuluu itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä noin 120 tuntia. Kurssi on suomenkielinen.

Aikataulu kevät 2022:

ti 18.1.2022 klo 14.15-15.45 

to 20.1.2022 klo 14.15-15.45 

ke 2.2.2022 klo 14.15-15.45 

ti 15.3.2022 klo 14.15-15.45 

to 31.3.2022 klo 12.15-15.45

Kurssille voit ilmoittautua Avoimen yliopiston kautta (Aalto-yliopisto 20 paikkaa tai Helsingin yliopisto 20 paikkaa). Kurssin hinta on 75 €. 

Yhteistyössä

Vieritä ylös