OpiT!-ohjelma sisältää viisi kurssia, jotka sisältävät itsenäistä opiskelua verkossa sekä etä- ja lähiopetusta. Voit tehdä ohjelman kokonaan tai valita siitä vain itseäsi kiinnostavat kurssit.

Kursseille ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kautta, ja yksi kurssi maksaa 75 euroa. Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille ohjelma on ilmainen, ja kursseille ilmoittaudutaan Sisun kautta.

Monialainen teknologiakasvatus, 5 op

Tällä itsenäisesti suoritettavalla verkkokurssilla perehdyt monialaisen teknologiakasvatuksen perusteisiin sekä tutustut sen innovatiivisiin toteutuksiin eri koulutusasteilla. Lisäksi tutustut uutta luovaan ongelmanratkaisuun sekä teknologisen osaamisen kehittämiseen.

Kurssin voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ja se on avoinna syyskuun alusta huhtikuun loppuun.

Tekoäly oppimisessa ja opetuksessa, 5 op

Kurssilla perehdyt tekoälyn ja koneoppimisen peruskäsitteisiin ja mekanismeihin sekä niiden opettamiseen ja oppimiseen. Lisäksi tutustut datalähtöiseen suunnitteluun sekä tekoälyn soveltamiseen luovuuden välineenä. Suunnittelet kurssilla ryhmässä pienen koneoppimisen opetuskokonaisuuden hyödyntäen olemassa olevia oppimisympäristöjä ja -välineitä.

Kurssilla on kaksi osaa: 1) Elements of AI-mooc, jonka voi suorittaa omaan tahtiin ennen opetuskertojen alkua, sekä 2) 10 tuntia etä- ja lähiopetusta loka-joulukuussa. Kurssi toteutetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2024.

Ohjelmoitavat teknologiat, 5 op

Kurssilla perehdyt opetuksessa käytettäviin ohjelmoitaviin teknologioihin ja niiden pedagogisiin sovelluksiin. Kurssilla tarkastelet ohjelmoinnillista ajattelua, sen kehittymistä ja arviointia tehden kokeiluja erilaisilla ja eri-ikäisille suunnatuilla ohjelmoitavilla teknologioilla. Toiminnallisen tekemisen rinnalla tutustut aiheeseen liittyvään viimeisimpään tutkimukseen.

Kurssiin kuuluu yksi etäopetuskerta ja yksi lähiopetuskerta, ja muutoin se toteutetaan verkkokurssina. Kurssi toteutetaan seuraavan kerran talvella 2024-2025. Voit suorittaa kurssin suomeksi tai ruotsiksi.

Kestävyyden ilmiöt teknologiakasvatuksessa, 5 op

Kurssilla perehdyt ilmiölähtöisyyteen sekä kestävän elämäntavan edistämiseen teknologiakasvatuksessa. Lisäksi suunnittelet ja toteutat ryhmätyönä teknologiakasvatuskokeilun, jonka lähtökohtana on kestävyyteen liittyvä ilmiö. Kurssilla tarkastellaan myös ilmiölähtöisen oppimisprosessin arviointia.

Kurssi toteutetaan tammi-huhtikuussa ja siihen kuuluu 6 etä- tai lähiopetuskertaa (yhteensä 12 tuntia). Lisäksi kurssiin kuuluu itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä noin 120 tuntia. Kurssi toteutetaan seuraavan kerran kevätlukukaudella 2025.

Tiimiopettajuus teknologiakasvatuksessa, 5 op

Kurssilla kokeillaan uutta luovaa, yhteisöllistä ja teknologista keksintöprosessia sekä tarkastellaan tiimiopettajuuden näkökulmia sen ohjaamisessa.
Kurssi toteutetaan loka-joulukuussa ja siihen kuuluu 5-6 etä- tai lähiopetuskertaa (yhteensä 12 tuntia). Lisäksi kurssiin kuuluu itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä noin 120 tuntia.