Teknologiakasvatus ruokkii tulevaisuustaitoja

Koska yhteiskuntamme teknologisoituu kiihtyvää tahtia, tarvitaan teknologiaosaamista yhä useammalla alalla. OpiT! syntyi tarpeesta lisätä monialaista teknologiakasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Ohjelma tarjoaa opettajien täydennyskoulutusta ja käytännönläheisen valinnaisaineen tutkinto-opiskelijoille.

Teknologiaa käytetään jokaisella elämän osa-alueella taiteista rakentamiseen. Monialainen teknologiakasvatus yhdistää luonnontieteellis-matemaattisten aineiden, taiteen, muotoilun ja käsityön sekä yhteiskunnallis-humanististen aineiden käytäntöjä.

Teknologiakasvatus keskittyy monitieteisten ja haastavien ongelmien parissa työskentelyyn. Ongelmanratkaisussa käytetään hyödyksi keksimistä, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä tekemällä oppimista.

OpiT!-ohjelma on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen sekä lukion opettajille sekä opettajaopiskelijoille ja teknologia-alojen opiskelijoille – oli haussa sitten opettajien täydennyskoulutus tai valinnaisaine.

Haluamme tarjota kaikille osallistujille työkaluja ja valmiuksia innostaa lapsia, nuoria ja aikuisia kiinnostumaan teknologioiden mahdollisuuksista. Kursseilla opettajat ja opiskelijat työskentelevät yhdessä, ja kaikki saavat  keinoja kehittää teknologiakasvatuksen käytäntöjä omassa työssään nyt ja tulevaisuudessa.

Ohjelma on kehitetty Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä, ja se perustuu viimeisimpään suomalaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Lisäksi ohjelman kehittämisessä on mukana laaja joukko muita teknologiakasvatuksen asiantuntijoita Suomessa. Katso kaikki kumppanimme täältä.

OpiT!-teknologiakasvatusohjelman sisällöt rakentuvat neljän teeman ympärille