Mikä on OpiT! ?

OpiT! on teknologiakasvatuksen jatkuvan oppimisen ohjelma, joka tarjoaa perusteet laaja-alaisen teknologiakasvatuksen toteutukseen kaikilla koulutusasteilla.

Laaja-alainen teknologiakasvatus yhdistää luonnontieteellis-matemaattisten aineiden, taiteen, muotoilun ja käsityön sekä yhteiskunnallis-humanististen aineiden käytäntöjä monimutkaisten ja haastavien ongelmien parissa työskentelyyn. Keskeistä on monitieteisyys, uutta luova ongelmanratkaisu sekä tekemällä oppiminen.

OpiT!-ohjelma on suunnattu esi- ja perusopetuksen sekä lukion opettajille sekä opettajaopiskelijoille ja teknologia-alojen opiskelijoille. Tavoitteena on tarjota kaikille osallistujille valmius innostaa lapsia ja nuoria kiinnostumaan teknologioiden mahdollisuuksista laajasti ja monipuolisesti. Lisäksi tavoitteena on parantaa osallistujien valmiuksia kehittää teknologiakasvatuksen käytäntöjä omassa oppilaitoksessaan. 

Ohjelma on kehitetty Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä, ja se perustuu viimeisimpään suomalaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Lisäksi ohjelman kehittämisessä on mukana laaja joukko muita keskeisiä teknologiakasvatuskentän toimijoita Suomessa. Katso kaikki kumppanimme täältä.

OpiT!-teknologiakasvatusohjelma

OpiT!-teknologiakasvatusohjelma kestää yhden lukuvuoden ja muodostuu kolmesta kurssista, jotka ovat laajuudeltaan yhteensä 15 opintopistettä:

  1. Monialainen teknologiakasvatus, 5 op
  2. Tiimiopettajuus teknologiakasvatuksessa, 5 op
  3. Teknologiakasvatus ilmiölähtöisessä opetuksessa, 5 op

Ohjelman voi suorittaa kokonaan tai valita itseä kiinnostavat kurssit. Ohjelmaan osallistutaan ensisijaisesti työryhmissä (väh. 2 osallistujaa/oppilaitos). Halutessaan osallistujat voivat koota työryhmän myös useamman oppilaitoksen opettajista.

Ohjelman sisällöt rakentuvat neljän teeman ympärille

Yhteistyössä

Vieritä ylös