OpiT! – Vi lär oss teknologi!

Programmet för livslångt lärande i teknologifostran

Tekniskt kunnande behövs både nu och i framtiden för att effektivt ta del av samhället. På OpiT!-kurserna lär du dig att inspirera barn, unga och vuxna till att bekanta sig med teknik och dess möjligheter. På kurserna utvecklar och testar vi tillsammans olika metoder för teknologifostran.

Programmet riktar sig till lärare på förskole-, grundskole- och gymnasienivå, lärarstuderande samt till teknologistuderande. Webbkursen är öppen för alla som är intresserade av teknologifostran.

Som deltagare får du:

  • lära dig grunderna inom teknologifostran och bekanta dig med dess innovativa förverkligande på olika utbildningsstadier.
  • utveckla och testa metoder inom teknologifostran samt använda lämliga verktyg för ändamålet.
  • lära dig att främja både din egen samt dina elevers kreativa problemlösnings- och innovationsförmåga.

Programmet i teknologifostran har utvecklats som ett samarbete mellan Aalto-universitetet och Helsingfors universitet och anordnas av Helsingfors universitet.

Kurserna

Partners