Kurserna

OpiT!-programmet för lärande i teknologifostran pågår ett läsår och består av tre kurser, 5 sp var. Du kan slutföra programmet i sin helhet eller bara välja sådana kurser som intresserar dig. Vi rekommenderar att du avlägger kurserna i ordningsföljd.

Kurser registreras genom Öppna Universitetet, och en kurs kostar 75 euro. Programmet är gratis för examensstudenter vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet och anmälan till kurserna sker genom Sisu.

Mångvetenskaplig teknologifostran, 5 sp

I kursen ingår en fristående webbkurs och kontaktundervisning.Webbkursen introducerar dig till mångvetenskaplig teknologifostran och du får bekanta dig med innovativa implementeringar på olika utbildningsnivåer. Därutöver får du lära dig mer om innovativ problemlösning och utveckling av teknologiskt kunnande. Kursen kan genomföras på finska eller svenska.

Tidtabell för hösten 2022:

 • 15.9. 14.15-15.45 (distansundervisning)
 • 27,9. 14.15-15.45 (distansundervisning)
 • 5.10. 14.15-16.45 (kontaktundervisning)
 • 14.10. 14.15-15.45 (distansundervisning)

Kontaktundervisningen anordnas vid Aalto-universitetets Design Factory i Esbo (Betonimiehenkuja 5 C, 02150 Esbo).

Anmälan till kursen börjar i augusti.

Teamundervisning i teknologifostran, 5 sp

På kursen experimentera vi med en innovativ, kollektiv och teknologisk uppfinningsprocess samt undersöker perspektiven i teamundervisningen för att vägleda den. Kursen genomförs under november-december och omfattar 5–6 distans- eller kontaktsessioner (totalt 12 timmar). Kursen består också av självständiga studier och grupparbeten cirka 120 timmar.

Tidtabell för hösten 2022:

 • 1.11. 14:15 – 15:45 (distansundervisning)
 • 9.11. 14:15 – 15:45 (distansundervisning)
 • 17.11. 13.15 – 16.45 (kontaktundervisning)
 • 25.11. 14:15 – 15:45 (distansundervisning)
 • 13.12. 14:15 – 15:45 (distansundervisning)

Kontaktundervisningen anordnas vid Aalto-universitetets designfabrik i Esbo (Betonimiehenkuja 5 C, 02150 Esbo).

Anmälan till kursen börjar i oktober.

Teknologifostran i fenomenbaserat lärande, 5 sp

Kursen introducerar dig till fenomenbaserat lärande inom teknologifostran och dess utformning, genomförande och utvärdering. Därtill planerar och genomför du ett litet experiment i fenomenbaserad teknologifostran i din egen institution, tillsammans med dina egna kollegor.

Kursen genomförs under vårterminen och den omfattar fem distanssessioner (totalt 12 timmar). Kursen består också av självständiga studier och grupparbeten cirka 120 timmar. Undervisningsspråket är finska.

Tidtabell för våren 2023:

 • 17.1. 14.15-16.30 (distansundervisning)
 • 1.2. 14.15-16.30 (distansundervisning)
 • 16.2. 14.15-15.45 (distansundervisning)
 • 14.3. 14.15-15.45 (distansundervisning)
 • 30.3. 14.15-15.45 (distansundervisning)

Anmälan till kursen börjar i december.

Partners

Scroll to Top