Kurserna

OpiT!-programmet för lärande i teknologifostran pågår ett läsår och består av tre kurser, 5 sp var. Du kan slutföra programmet i sin helhet eller bara välja sådana kurser som intresserar dig. Vi rekommenderar att du avlägger kurserna i ordningsföljd.

OpiT! webkurs

OpiT! webkursen öppnar i 1.9.2021. Den gratis webkursen är öppen för alla som är intresserade av teknologifostran. Kursen ger dig en översikt över ny kreativ teknologifostran och hela OpiT! -programmet. Kursen kan genomföras på finska eller svenska.

Mångvetenskaplig teknologifostran, 5 sp

Kursen introducerar dig i mångvetenskaplig teknologifostran och du får bekanta dig med innovativa implementeringar på olika utbildningsnivåer. Därutöver får du lära dig mer om innovativ problemlösning och du får bekanta dig med enkla material och instrument inom teknologifostran bland annat genom att delta i workshoparbete.

I studieavsnittet ingår en webbkurs (publiceras i augusti 2021) och därutöver kontakt- och distansundervisning under september–oktober 2021, sammanlagt fyra gånger (10 timmar). Därtill består kursen av ca 120 timmar grupparbeten och självständiga studier. Kursen kan genomföras på finska eller svenska.

Tidtabell för hösten 2021:

Webkurs senast 30.9.2021

16.9.2021 kl 14.15-15.45 (distantundervisning)

28.9.2021 kl 14.15-15.45 (distantsundervisning)

6.10.2021 kl 14.15-17.45 (kontaktundervisning)

15.10.2021 kl 14.15-15.45 (distantsundervisning)

Kontaktundervisning utförs vid Aalto-universitetets Design Factory i Esbo. Det är också möjligt att delta i kontaktundervisning på distans.

Registreringar via HY eller Aalto Open University (20 platser / universitet).

Teamundervisning i teknologifostran, 5 sp

Kursen introducerar dig i mångsidig teamundervisning i teknologifostran. Därtill kommer du att bekanta dig med de teknologiska dimensionerna av lärande och undervisning samt hur man kan använda dem för planering och genomförande av teamundervisning.

Kursen genomförs under november-december 2021 och omfattar fem kontakt- eller distansundervisningssessioner (totalt 12 timmar). Kursen består också av självständiga studier och grupparbeten ca 120 timmar. Kursen är på finska.

Tidtabell för hösten 2021:

2.11.2021 kl 14.15-15.45 (distantundervisning)

10.11.2021 kl 14.15-15.45 (kontaktundervisning)

18.11.2021 13.15-16.45 (kontaktundervisning)

26.11.2021 kl 14.15-15.45 (distantundervisning)

14.12.2021 kl 14.15-15.45 (distantundervisning)

Kontaktundervisning utförs vid Aalto-universitetets Design Factory i Esbo. Det är också möjligt att delta i kontaktundervisning på distans.

Registreringar via HY eller Aalto Open University (20 platser / universitet).

Teknologifostran i fenomenbaserat lärande, 5 sp

Under kursen blir du introducerad i fenomenbaserat lärande  särskilt i anknytning till teknologifostran. Därtill planerar och genomför du ett fenomenbaserat projekt i teknologifostran i din egen institution, tillsammans med dina egna kollegor.

Kursen genomförs under vårterminen 2022 och den omfattar fem distansundervisningssessioner (totalt 12 timmar). Kursen består också av självständiga studier och grupparbeten ca 120 timmar. Kursen är på finska.

Tidtabell för vår 2022:

18.1.2022 klo 14.15-15.45

20.1.2022 klo 14.15-15.45

2.2.2022 klo 14.15-15.45

15.3.2022 klo 14.15-15.45

31.3.2022 klo 12.15-15.45

 

Partners

Scroll to Top